Middeleeuws Vaardigheden Circuit

Ridders op School is uit te breiden met een Middeleeuws Vaardigheden Circuit. Voorafgaand aan het spectaculaire Riddertoernooi gaan de kinderen in groepjes van maximaal 12 kinderen in 2 uur tijd een circuit volgen met o.a. boogschieten, aardappel klieven, Kiddybattle, touwtrekken en wapenleer.

Afhankelijk van het aantal kinderen wordt een circuitvorm gekozen en in samenspraak met de school de onderdelen ingevuld. Aan ouders en leerkrachten wordt gevraagd de verschillende onderdelen na uitleg door Ridders te Paard te begeleiden. Per 5 leerlingen is er 1 begeleider nodig voor het circuit.

De groepjes worden horizontaal gemaakt, zodat leerlingen uit groep 1-2 / 3-4-5 / 6-7-8 bij elkaar in het groepje zitten. Dit omdat de belevingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen niet op alle onderdelen op elkaar aansluit.