Dagindeling

dagindeling

Ridderlijke dag
Ridders te Paard stelt zich verantwoordelijk voor het goed verlopen van deze dag. Door de opgedane ervaring en expertise zit het programma zo in elkaar dat de dag uitdagend is en toch voldoende rust momenten kent, zodat iedereen aan het einde van de dag moe maar zeer voldaan naar huis gaat.

Opbouw
In de ochtend vanaf 08.00 uur bouwt Ridders te Paard met behulp van een aantal ouders het terrein op, wordt het Middeleeuws Vaardigheden Circuit opgebouwd en is er instructie aan de ouders.

De leerlingen zijn in de voorbereiding al in twee kampen verdeeld (rood en wit), die elk één van de ridders ondersteunen.

Het Middeleeuws Vaardigheden Circuit! 
In groepjes van maximaal 12 kinderen volgen de kinderen in 2 uur een circuit met 10 onderdelen. Er is een circuit op basis van aantal en leeftijd van de kinderen. Wij verzorgen o.a. boogschieten, wapenleer, aardappel klieven, Kiddybattle en touwtrekken.
Na het circuit is er een uur pauze en wordt de laatste hand aan het toernooiterrein gelegd.

Toernooi!
Na een woord van welkom door de spreekstalmeester worden de giften van de leerlingen (opdrachten) overhandigd aan de ridders en wordt de strijddans opgevoerd. Na de jonkvrouw- en schildknaapverkiezing met de kinderen nemen zij plaats langs de piste om de ‘Proeven van bekwaamheid’ van Witte Wilhelm en Rode Roderick te aanschouwen.

Als blijkt dat de ridders echt even sterk zijn moet het gevaarlijke steekspel een winnaar opleveren. Door deze vermoeiende strijd zal na het zwaardgevecht één van de ridders het hoofd buigen en hebben we een nieuwe koning!!

Na de sierlijke kroning van de winnaar en zijn jonkvrouw nemen zij gezamenlijk te paard afscheid en gaan de leerlingen terug naar school.

Voorbeeld dagindeling:

08.00 uur Aankomst Ridders op School

08.45 uur Instructie aan de ouders

09.45 uur Ophalen kinderen in de klassen

10.00 uur Aanvang Middeleeuws circuit

12.00 uur Pauze

13.00 uur Aanvang Riddertoernooi

14.30 uur Groepsfoto

14.45 uur Einde