Graaf Floris & St. Matheus

Op deze dag waren er twee basisscholen aanwezig: de Graaf Floris uit Vogelenzang en St. Matheus in Galder.